DLBRforsikring2015050

Når maskinen går i stykker

Mange af landbrugets maskiner er store, dyre og teknisk avancerede. Og fordi de er store og dyre, er der sjældent en reservemaskine på gården, der kan løfte opgaven, hvis en anden maskine går i stykker. Og fordi de er teknisk avancerede, er det ofte dyre og komplicerede skader, hvor der skal hjemskaffes reservedele før reparationen kan sættes i gang. Så er det vigtigt, at forsikringen er på plads.

Vigtigst: er maskinen overhovedet forsikret?

Det sker ikke sjældent, at en landmand forgæves henvender sig til sit forsikringsselskab for at anmelde en skade og slukøret får at vide, at maskinen ikke er omfattet af forsikringen. Det sker, når man har glemt at fortælle forsikringsselskabet, at en maskine er udskiftet med en ny eller der blot er sket nyanskaffelser til maskinparken. Derfor tjek forsikringspolicen og bemærk, hvornår du skal huske at anmelde udskiftninger i maskinparken.

Hos nogle forsikringsselskaber skal nogle typer maskiner altid være særskilt nævnt i forsikringspolicen for at være medforsikret. Det er selvkørende maskiner og maskiner med en værdi over ca. 200.000 kr. Desuden alle maskiner, hvor forsikringsdækningen er udvidet med en kørsels- eller maskinkaskoforsikring.

Hos andre forsikringsselskaber er der fastsat en forsikringssum, der skal svare til den samlede værdi af maskinparken. Her kan kørselskaskoforsikringen enten være med på den samme police eller på en særskilt police. Maskinkasko er i disse selskaber altid forsikret på en selvstændig police.

Motoransvarsforsikringen kan enten være omfattet af den kombinerede landbrugsforsikring eller for maskiner med nummerplader være forsikret på særskilte policer

Standarddækningen

Landbrugsforsikrings standarddækning erstatter skader som følge af brand, kortslutning i ledningsnettet, tyveri – og hærværksskader. Desuden skader, hvor bygningsdele i en storm falder ned på maskinen. Herudover dækkes udgifter til leje af anden maskine i den tid, det tager at opgøre en skade og reparere en skadet maskine. Der kan også blive tale om erstatning for et egentligt driftstab, hvis det ikke er muligt at indhente det forsømte som følge af skaden.

Maskinerne kan være forsikret til dagsværdi eller nyværdi. Maskiner forsikret til dagsværdi erstattes med, hvad tilsvarende brugte maskiner kan genanskaffes til. Er maskinerne forsikret til nyværdi, erstattes de til, hvad tilsvarende nye maskiner kan købes til. Det er dog en forudsætning for erstatning til nyværdi, at maskinen er købt som ny og at den typisk ikke er mere end 4 år gammel eller at dagsværdien er under 50 % af nyværdien.

Kørselskaskoforsikringen

”Udefra kommende skader”, såsom påkørselsskader, skader ved væltning og sten, der kommer ind i mejetærskeren, dækkes på kørselskaskoforsikringen. Det er en tilvalgsdækning til standarddækningen. Nogle forsikringsselskaber meddækker automatisk tilkoblede og efterhængte redskaber på en trækkende traktors kørselskaskoforsikring. Det gælder dog kun maskiner og redskaber med en værdi på højst ca. 200.000 kr. Det kan desuden være en forudsætning, at skaden er sket på egen bedrift og ikke under landbrugsarbejde for andre. Andre forsikringsselskaber tilbyder at tegne en tilvalgsdækning, der dækker kørselskaskoskader på alle efterhængte og bugserede redskaber uanset deres værdi. Endelig kan der hos alle forsikringsselskaber tilkøbes kørselskaskodækning på specificerede maskiner.

Maskinkaskoforsikringen

Maskinkaskoforsikringen er et tilvalg til kørselskaskoforsikringen og dækker maskinskader, der ikke skyldes påkørsel eller anden udefra kommende årsag.

Det er ofte en god og nødvendig forsikring, men også en forsikring, der giver anledning til utilfredshed og uindfriede forventninger.

Overordnet er det et krav, at skaden sker pludselig, uventet og er konstaterbar. At skaden sker pludselig betyder, at skader som følge af slitage ikke dækkes. At den er uventet betyder bl.a., at skader som følge af manglende eller forkert vedligehold ikke dækkes og at den er konstaterbar betyder i udgangspunktet at den er synlig, hvorved en funktionsfejl i f.eks. en gps ikke dækkes.

Fordi skader som følge af slitage ikke dækkes, har flere forsikringsselskaber en udløbsdato for dækningen eller alternativt en forhøjet selvrisiko, jo ældre maskinen er. Andre forsikringsselskaber har en begrænsning både på antal kørte timer og/eller maskinens alder før dækningen bortfalder. Derfor bør det for ældre maskiner vurderes, om det er relevant at opretholde maskinskadedækningen.

Det op til kunden selv at holde øje med, hvornår maskinen har kørt det maksimale antal timer og i enkelte forsikringsselskaber er det også op til kunden at give besked, når den har nået den alder, hvor dækningen bortfalder. Hvis ikke landmanden er opmærksom på det, risikerer han at betale til en forsikring, der reelt ikke dækker, hvis der sker en skade.

Som hovedregel dækker forsikringen ikke under arbejde for andre, med mindre det fremgår af policen.

Ved køb af nye maskiner, købes der også ofte via forhandleren en maskinkaskoforsikring, der kan dække op til 3 – 5 år. Her skal man være opmærksom på, at driftstab og ekstra omkostninger til leje af anden maskine ikke er dækket.

Maskinlisten giver sikkerhed

En ajourført maskinliste er en god hjælp til at huske alle maskiner, når der holdes det årlige møde med forsikringsmægleren eller forsikringsselskabets assurandør. Når der sker ændringer i maskinparken indskrives de i maskinlisten, som sendes til forsikringsselskabet med besked om, hvorvidt maskinen blot skal være omfattet af standarddækningen eller om den også skal være kørsels- og maskinkaskoforsikret.

Selskab Ophør efter driftstimer Ophør efter alder Krav til service Andre krav
Alm. Brand Traktorer: 6.000 timer

 

 

Mejetærsker, Finsnitter, Selvkørende gyllevogn: 3.000 timer

Traktor, mejetærsker, Finsnitter, selvkørende gyllevogn ,den dato, hvor maskinen over  8 år gammel.

Øvrige Landbrugsmaskiner, når disse er over 10 år.

Autoriseret værksted Alle reparationer og service udført på autoriseret værksted (årsagssammenhæng)

 

Dækker kun til dagsværdi

Tryg Traktorer: 8.000 timer,

mejetærskere: 5.000 timer.

Øvrige maskiner: ingen begrænsning

Ved udløbet af det år, hvori maskinen er 8 år gammel Skal være udført forskriftsmæssigt Undtager skade opstået under arbejde for andre med mindre det fremgår af policen.

 

Kun maskiner købt som nye kan forsikres til nyværdi. Maskiner købt som brugte, forsikres til dagsværdi. Maskinen må ikke være ældre end 3 år ved indtegningen.

Topdanmark Ingen begrænsning Ingen, men selvrisiko øges efter 11 år og igen efter 15 år Service skal udføres forskriftsmæssigt.

 

For traktorer over 10 år er det et krav, at traktoren gennemgår et årligt eftersyn og at evt. konstaterede fejl og mangler rettes

Dækker ikke skade sket under arbejde for andre, med mindre det fremgår af policen
Gjensidige Ingen begrænsning Ophører når maskinen er over 11 år. Ingen krav Dækker ikke skade, der skyldes arbejde for andre ud over 100 timer med mindre, det fremgår af policen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *