Finansiel leasing og forsikring

Finansiel leasing og forsikring. Finansiel leasing er en meget brugt finansieringsform ved nyanskaffelse af maskiner. De fleste landmænd opfatter det som en finansieringsform på samme måde som træk på kassekreditten eller lån i banken, men der er en afgørende forskel. Det er leasingselskabet, der ejer maskinen Finansieres en ny maskine ved brug af egne frie midler eller via et banklån/træk på kassekreditten, er det landmanden, der ejer maskinen. Er maskinen belånt, kan kreditoren have pant i maskinen.…

Læs mere

Artikel om sprøjtning og forsikring

Fik du sprøjtet naboens mark? Hvert år sker der skader under sprøjtning. Ofte er der tale om sprøjtemiddel, der driver ind over naboens mark eller have og forvolder skade. Andre gange har sprøjten indeholdt et andet middel end det var hensigt og giver derved skade på de afgrøder, der behandles. I nogle situationer, vil sådanne skader kunne dækkes af forsikringen. Kun skader på andres afgrøder dækkes Sker der skade på egne afgrøder ved forkert sprøjtning, er det…

Læs mere
Dækning Ved Skybrudsskader

Dækning ved skybrudsskader

Topdanmark Dækkede genstande: Bygninger angivet i policen Løsøre i bygning Indbo i bygning Hvad dækkes: Skade ved regn eller smeltevand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning Hvad dækkes ikke: Skade som følge af at regnvand eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket skade på bygningen - f.eks. en stormskade på bygningen Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord,…

Læs mere
Trygs Julepakke Til Landmændene – De Får Kærligheden At Føle!

Trygs julepakke til landmændene – de får kærligheden at føle!

Julen er hjerternes tid. En tid, hvor vi gerne vil være tæt på dem, vi holder af. For ikke så længe siden gav Trygs administrerende direktør udtryk for, at Tryg skulle være tættere på kunderne. Hertil er juletiden jo oplagt, så nu får landmændene kærligheden at føle. Vi er som forsikringsmæglere specialiseret i produktionslandbrugets forsikringer og har en stor kundekreds af landbrug i alle størrelser. Inden for det sidste par dage har vi modtaget flere breve fra…

Læs mere
Kørsel Med Jægere I Traktortrukket Vogn

Kørsel med jægere i traktortrukket vogn

Vi er midt i jagtsæsonen, hvor der på fællesjagter ofte bruges vogne spændt efter en bil eller traktor til at transportere jægere og klappere mellem såterne. Det er en hurtig, bekvem og hyggelige måde, at komme omkring på, men det er også en måde, der indebærer risici og hvor jagtherren skal sikre sig, at transporten er lovlig og forsvarlig. Sikkerheden er ikke altid i fokus Som oftest bruges vogne, der er indrettet til formålet. Der er faste bænke og høje…

Læs mere
Dine Forsikringer Er For Vigtige Til At Overlade Til Forsikringsselskabet

Dine forsikringer er for vigtige til at overlade til forsikringsselskabet

Endnu er det sådan, at de fleste landmænd sætter deres lid til egne evner og forsikringsselskabets assurandørs anbefalinger. Det går også ofte godt – og hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, som man siger. Det er dog en risikabel indstilling, pointerer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg. - Selv om forsikringsselskaberne har anstrengt sig for at gøre forsikringspolicerne så læseværdige, at også kunderne kan forstå dem, er det langt fra…

Læs mere
Når Maskinen Går I Stykker

Når maskinen går i stykker

Mange af landbrugets maskiner er store, dyre og teknisk avancerede. Og fordi de er store og dyre, er der sjældent en reservemaskine på gården, der kan løfte opgaven, hvis en anden maskine går i stykker. Og fordi de er teknisk avancerede, er det ofte dyre og komplicerede skader, hvor der skal hjemskaffes reservedele før reparationen kan sættes i gang. Så er det vigtigt, at forsikringen er på plads. Vigtigst: er maskinen overhovedet forsikret? Det sker ikke sjældent,…

Læs mere
Planteværn, Gødning Og Forsikring

Planteværn, gødning og forsikring

Set fra et forsikringsselskabs perspektiv er der nogle væsentlige risici ved opbevaring og brug af planteværn og handelsgødning: Forureningsrisikoen Tyveririsikoen Fejlbehandlingsrisikoen Værdikoncentration Forureningsrisikoen Både under opbevaring og brug er der en risiko for, at et utilsigtet udslip af planteværn eller gødning kan forårsage en ødelæggende og kostbar forurening. Derfor stilles der fra myndighederne krav til både opbevaring og brug. Krav som også forsikringsselskaberne forlanger opfyldt. Overholdes kravene ikke og der sker en skade, kan det udløse sanktioner…

Læs mere
Når Det Brænder På, Risikerer Det At Brænde Af!

Når det brænder på, risikerer det at brænde af!

Høsten er en travl tid. Nogle år særligt fordi der skal høstes mellem bygerne. Det er den tid på året, hvor resultatet af det gode forarbejde skal bære frugt. Og når der er travlt går det oftere galt. Det er lange arbejdsdage. Der er mange mennesker og mange maskiner i gang. Nogle gange går tingene ikke helt som ønsket. Så skal der træffes hurtige beslutninger og måske laves nødløsninger. Og så stiger risikoen både for mennesker og…

Læs mere
Kornopbevaring

Kornopbevaring

Oplag af korn og frøafgrøder er som anden produktbeholdning dækket på landbrugsforsikringens løsøredækning. Dækningen omfatter brand, tyveri, stormskade og oversvømmelse som følge af sky- eller tøbrud. En forudsætning er dog, at arten og mængden af produktbeholdningerne svarer til det, der er oplyst på forsikringspolicen. Og der er flere andre forhold at tage i betragtning. Derfor er det en rigtig god ide, at tjekke policen en ekstra gang inden der igen skal fyldes op i lagrene. Mængder/værdier Det…

Læs mere
  • 1
  • 2