Mange Måder At Forsikre En Bygning På

Mange måder at forsikre en bygning på

Forsikring af bygningerne udgør ofte den største del af landmandens forsikringsbudget. Samtidig er det den mest uoverskuelige del af forsikringen. Der er således mere end 10 forskellige måder, at forsikre bygninger. Og når skaden sker, er den valgte forsikringsform afgørende for hvilken erstatning, der ydes. Det er vanskeligt for en ikke-forsikringsuddannet at kende de fulde konsekvenser ved valg af de forskellige forsikringsformer. Samtidig skal forsikringsformen sammenholdes med bygningens anvendelse og vedligeholdelsesstand. Således kan en bygning være forsikret…

Læs mere
Maskinen Der Blev Væk

Maskinen der blev væk

At komme ud i maskinhuset og opdage, at minilæsseren ikke står der, hvor du parkerede den i går, er ikke blot frustrerende og krænkende, men også dyrt. Det er dyrt for dig og det er dyrt for dit forsikringsselskab. Og det sker hyppigt. Dagligt får forsikringsselskaberne anmeldelser fra landmænd om tyveri af maskiner og redskaber.  Og tendensen er stærkt stigende. For landmanden og familien betyder tyveriet umiddelbart en økonomisk bet. Der er altid en selvrisiko, der skal…

Læs mere
Kvægsygdomsforsikring Og Kalveproduktion

Kvægsygdomsforsikring og kalveproduktion

Forsikring mod kvægsygdomme har i de seneste år været under stadig forandring. Det skyldes, at der har været en stigning i anmeldte sygdomme og det har ikke været muligt effektivt at kunne hindre dem. Ændringerne af forsikringsdækningen har således mest handlet om skærpede vilkår ved indtegning og begrænsninger i erstatningerne. I dag tilbydes forsikring mod kvægsygdomme af de fire landsdækkende landbrugsforsikringsselskaber Topdanmark, Tryg, Alm. Brand og Gjensidige, men der er væsentlige forskelle i dækningerne. Krav ved indtegning…

Læs mere
Trygs Julegave Til Landmændene: Store Præmieforhøjelser!

Trygs julegave til landmændene: store præmieforhøjelser!

Det er set før: lige op til årsskiftet, hvor de fleste landbrugsforsikringer skal fornyes, varsler et eller flere forsikringsselskaber præmieforhøjelse. Kunderne får en tur med gulvviolinen om, at præmier og omkostninger skal gå op i en højere enhed. Der har været oversvømmelser, brande, storme, reassurancen er blevet dyrere og sværere og så videre. Forsikringsselskabet vil naturligvis helst beholde det gode kundeforhold, men skulle landmanden ikke gengælde de varme følelser, kan forsikringerne opsiges. Det skal blot ske inden…

Læs mere
Tid Til Revurdering Af Dit Forsikringsselskab?

Tid til revurdering af dit forsikringsselskab?

1. oktober er den dag jagten for alvor går ind. Ikke kun på vildtet i mark og skov, men også på muligheden for at få et godt tilbud på forsikringerne. Inden denne dato skal du, hvis du er forsikret i Topdanmark, Tryg eller Gjensidige og din aftale udløber 1. januar, have taget stilling til, om du ønsker tilbud fra andre forsikringsselskaber. Vil du have muligheden for at tage i mod et alternativt tilbud, skal du sørge for,…

Læs mere
Anmeldelse Og Behandling Af Skader Som Følge Af Stormflod

Anmeldelse og behandling af skader som følge af stormflod

Skader som følge af oversvømmelse fra hav, sø og vandløb er generelt undtaget på bygnings- og løsøreforsikringer. Derfor er der i offentligt regi oprettet en stormflods- og -oversvømmelsesordning. Erstatning for skader som følge af stormflod og oversvømmelse udbetales af Stormrådet, der til Stormflods- og –faldsordningen modtager får indtægterne fra en afgift på 30 kr. på alle bygnings- og løsørebrandpolicer. Ifølge Lov om stormflod og Stormfald forstås ved stormflod oversvømmelse fra havet som følge af ekstremt høj vandstand,…

Læs mere
  • 1
  • 2