Til hovedindhold
Afgrødeforsikring – Dækning Mod Ekstremt Vejr.

Afgrødeforsikring – dækning mod ekstremt vejr.

Store mængder regn, voldsomme storme, hagl så store som golfkugler, knastør sommer. Er vejret under forandring og kan vi forvente, at det bliver endnu værre? De fleste klimaforskere er ikke i tvivl: den globale opvarmning betyder, at vi vil opleve flere ekstreme vejrsituationer.

Hidtil har det kun været muligt at forsikre sig mod haglskader, men nu er det muligt at tegne en forsikring, der dækker, når der er store tab i afgrøderne som følge af andet voldsomt og ekstremt vejr.

Topdanmark har udviklet en helt ny forsikring, der dækker afgrødetab på afgrøder på marken som følge af sne, frost, storm, skypumpe, skybrud, voldsomt eller langvarigt regnvejr, hagl og tørke. Desuden dækkes tab forårsaget af insekter og skadedyr, samt af større dyr som kronvildt og gæs.

Summen af skadebegivenheder over en hel sæson

Som noget helt nyt er det ikke kun en enkelt begivenhed, der kan udløse erstatning. Det er summen af tab som følge af dækkede vejrfænomener over vækstsæsonen, der kan udløse erstatning. Således kan tab som følge af frost i det tidlige forår, haglskade forår og sommer, skybrudsskader og lang tørkeperiode tilsammen gøre, at udbyttetabet på en dækket afgrøde bliver så stort, at det udløser retten til erstatning.

Du skal selv dække et afgrødetab på op til 20 % af udbyttet på et gennemsnitsår. Herefter dækker forsikringen det resterende tab.

Hen over året skal du sikre dig dokumentation for, at der har været vejrbegivenheder, der kan medvirke til at give et samlet afgrødetab, der er så stort, at det udløser erstatning. Dokumentationen kan være i form af fotos, udskrifter fra dine egne eller naboers vejrstationer og lignende. Har tabet været på mere end 20 % af et gennemsnitsårs udbytte på landmandens bedrift, skal det anmeldes til Topdanmark inden 1. april det følgende år.

Vi mener

Det er positivt, at der kommer en ny forsikring til afdækning af risikoen ved voldsomt vejr. Topdanmark har taget det første skridt, men der er ingen tvivl om, at andre forsikringsselskaber hurtigt vil følge efter og konkurrencen vil påvirke både pris og dækning.

Det er ikke relevant at regne på, om det kan betale sig at tegne forsikringen. Historiske data kan ikke bruges, hvis vejret hurtigt udvikler sig mere ekstremt – og skaden kan jo ramme i morgen!

Som med al anden forsikring er spørgsmålet, om man kan bære risikoen selv eller hellere vil udlicitere den til forsikringsselskabet og i stedet betale en årlig præmie, hvis størrelse er kendt.

Hvis du tegner forsikringen, anbefaler vi, at du beholder din nuværende haglskadeforsikring ved siden af. Præmien for korn og raps er ikke høj og selvrisikoen og erstatningsopgørelsen er væsentligt mere fordelagtig på haglskadeforsikringen end på afgrødeforsikringen.

Desuden skal du huske løbende at indsamle dokumentation for de vejrforhold, der kan reducere dit høstudbytte.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Fakta om forsikringen

  • Det er kun muligt at forsikre korn og raps. Raps kan kun medforsikres, hvis der også tegnes forsikring for kornet. Kornafgrøderne, der kan forsikres, er vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, havre og triticale. Herudover kan vinter- og vårraps medforsikres.
  • Forsikringen er 1-årig og skal tegnes inden 1. oktober forud for dyrkningsåret.
  • Forsikringen dækker i 12 måneder fra såtidspunkt til høsttidspunkt. Haglskader dækkes dog kun fra 1. april til 30. september
  • Skader skal anmeldes inden 1. april efter høståret
  • Udbyttetabet beregnes for hver enkelt afgrøde
  • Den pris, de enkelte afgrøder bliver erstattet med, fastlægges af Topdanmark ud fra de sidste 5 års gennemsnitspriser på landsplan og offentliggøres inden 1. marts forud for dyrkningssæsonen.
  • Præmien er 145 kr. pr. ha. korn og 290 kr. pr. ha. raps. For økologiske afgrøder er præmien 20 % højere.
  • Også landmænd, der har de øvrige forsikringer i et andet forsikringsselskab, kan tegne afgrødeforsikringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen