Til hovedindhold
Anmeldelse Og Behandling Af Skader Som Følge Af Stormflod

Anmeldelse og behandling af skader som følge af stormflod

Skader som følge af oversvømmelse fra hav, sø og vandløb er generelt undtaget på bygnings- og løsøreforsikringer. Derfor er der i offentligt regi oprettet en stormflods- og -oversvømmelsesordning.

Erstatning for skader som følge af stormflod og oversvømmelse udbetales af Stormrådet, der til Stormflods- og –faldsordningen modtager får indtægterne fra en afgift på 30 kr. på alle bygnings- og løsørebrandpolicer.

Ifølge Lov om stormflod og Stormfald forstås ved stormflod oversvømmelse fra havet som følge af ekstremt høj vandstand, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år. På samme måde forstås ved oversvømmelse fra sø og vandløb en oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Det er Stormrådet, der vurderer og træffer afgørelse om en sådan situation foreligger. Stormrådet træder sammen tirsdag d. 10. december, hvor de formentlig vil afgøre om og hvor, der foreligger stormflod.

Anmeldelse af skade forårsaget af stormflod og oversvømmelse kan ske elektronisk via Stormrådets hjemmesidewww.stomraadet.dk eller ved at downloade en anmeldelsesblanket fra hjemmesiden. Anmeldelsen sendes til det forsikringsselskab, der har brandforsikret bygning og løsøre. Har man forsikret bygning og løsøre i to forskellige selskaber, sendes anmeldelsen til det forsikringsselskab, der har forsikret bygningen.
For kunder, der er mæglerbetjente af DLBR Forsikringsmægler A/S, udfylder og indsender vi skadeanmeldelsen til forsikringsselskabet og følger op på den.

Forsikringsselskabet anlægger skaden og indberetter den til Stormrådet. Det er forsikringsselskabet, der behandler skaden og opgør erstatningen. Derfor kontaktes skadelidte af forsikringsselskabets taksator.

Skadelidte skal opgøre skaden på løsøret ved at udfylde og indsende en liste over skadet løsøre til sit forsikringsselskab. Også denne løsøreliste kan downloades fra Stormrådets hjemmeside. Ved bygningsskade, skal skadelidte sørge for at standse skaden ved at få vandet ud af bygningen og tørret denne op, så snart det er muligt. Dokumentation for alle udgifter til redning og bevaring skal gemmes og erstattes af Stormrådet. Eget arbejde opgøres med forbrug af timer og eventuelt materiel. Egentlig istandsættelse må kun ske efter aftale med forsikringsselskabet.

Der er en række undtagelser for dækningen. Særligt skal nævnes.

  • Indirekte tab, herunder genhusning, flytteudgifter og driftstab
  • Følgeskader – f.eks. skimmelsvamp
  • Skade i kældre eller rum, der ligger under terræn
  • Saltskade på afgrøder
  • Skade, for hvilket der kan tegnes almindelig forsikring for.

For alle skader er der en selvrisiko. Selvrisikoen stiger, når man rammes flere gange af stormflod eller oversvømmelse.
Selvrisikoen udgør:

Løsøre
10 % af den samlede erstatning, dog minimum 10.000 kr.

Private bygninger
8 % ved første stormflodsskade
13 % ved anden stormflodsskade og
18 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 8.000 kr.

Fritidshuse
13 % ved første stormflodsskade,
18 % ved anden stormflodsskade og
23 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 13.000 kr.

Erhvervsbygninger
13 % ved første stormflodsskade
18 % ved anden stormflodsskade og
23 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 13.000 kr.

Skadede genstande erstattes til genanskaffelsesprisen for tilsvarende genstande med fradrag for slid og ælde. Det hedder i forsikringssprog hedder dagsværdi.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen