Til hovedindhold
Artikel Om Sprøjtning Og Forsikring

Artikel om sprøjtning og forsikring

Fik du sprøjtet naboens mark?

Hvert år sker der skader under sprøjtning. Ofte er der tale om sprøjtemiddel, der driver ind over naboens mark eller have og forvolder skade. Andre gange har sprøjten indeholdt et andet middel end det var hensigt og giver derved skade på de afgrøder, der behandles. I nogle situationer, vil sådanne skader kunne dækkes af forsikringen.

Kun skader på andres afgrøder dækkes
Sker der skade på egne afgrøder ved forkert sprøjtning, er det ikke dækket af forsikringen. Det regnes for en erhvervsrisiko, hvor landmanden selv må bære tabet.
Sker der derimod på grund af vindafdrift skade på en nabos mark, er skaden dækket af landbrugsansvarsforsikringen.

Det er forsikringsselskabet, der skal afgøre, om der er ansvar
Der er tale om en ansvarsdækning og derfor er det vigtigt, at den landmand, der muligt har forvoldt en skade på en anden landmands mark, ikke selv påtager sig et ansvar og herunder ikke selv aftaler eventuel erstatning. Det skal overlades til forsikringsselskabet, så man ikke påtager sig et ansvar, der ikke er juridisk – og dermed forsikringsmæssig – dækning for. Bliver man mødt af et krav om erstatning, skal det anmeldes til forsikringsselskabet, der vil forestå dialogen med den, hvis mark er skadet, samt opgøre en eventuel erstatning.

Arbejde for andre
Udføres sprøjtearbejde for andre landmænd, er det vigtigt, at landbrugsforsikringen er udvidet til at dække denne risiko. Nogle forsikringsselskaber dækker som standard indtil 100 timers landbrugsarbejde for andre. Hos andre forsikringsselskaber skal der altid tegnes en udvidelse af dækningen.
Når forsikringen er udvidet med ”landbrugsarbejde for andre”, dækker den under arbejde for andre på samme måde, som forsikringen dækker på ens egen jord. Det vil sige, at forsikringen dækker skade på tredje mands jord. Ikke på den mark, der bliver behandlet.

Behandling og bearbejdning
Hos flere forsikringsselskaber er det muligt at udvide dækningen for ”arbejde for andre” med en ”behandlings- og bearbejdningsdækning”. Er denne udvidelse tegnet, dækkes også skade på den behandlede afgrøde ved forkert eller mangelfuld sprøjtning.
Udvidelsen kan gælde sprøjtning, gødskning og udbringning af ammoniak. Det vil fremgå af en særlig klausul i forsikringspolicen, hvilke risici, der er dækket.
Det er en forholdsvis dyr dækning og der vil være en relativ høj selvrisiko.

Risikoen for forurening
Ved brug og håndtering af sprøjtemidler, er der altid en risiko for forurening. Også denne risiko kan dækkes af landbrugsforsikringens ansvarsdækning. Der er en basisdækning, som dækker forurening, der sker pludseligt og uventet. Denne kan udvides med en såkaldt ”påbudsdækning”. Der også dækker skader, der sker over tid, men hvor miljømyndighederne giver et påbud om at lade undersøge, om der er sket en forurening og i bekræftende fald om at rydde op efter den. Herudover kan dækningen også udvides med en ”Miljøskadedækning”. Denne dækker udgifterne til retablering af en biotop, der måtte være ødelagt, som følge af en dækket forureningsskade. Det kan være dyrelivet i en mindre sø, fisk i en å, sjældne orkideer eller lignende.

Er din nye sprøjte forsikret?
Ofte handles der maskiner omkring årsskiftet og her er det vigtigt, at de nye maskiner straks medforsikres. Ofte vil der på forsikringen være en ”garanti” for at nytilkomne maskiner er automatisk medforsikret mellem 2 servicebesøg fra forsikringsselskabets assurandør, men denne udvidelse gælder kun dækningen for brand-, tyveri- og vandskade. Ikke kørsels- og maskinkasko. Da f.eks. en ny sprøjte repræsenterer en anseelig værdi, er det derfor vigtigt, at underrette forsikringsselskabet om nyerhvervelsen.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen