Til hovedindhold

Kommer du ud for en stor og kompliceret skade, er det afgørende, at du har din egen professionelle rådgiver til at varetage dine interesser i forhold til forsikringsselskabet. Det gælder både ved bygnings-, løsøre-, ansvars- og personskader.

DLBR Forsikringsmægler A/S har stor erfaring i skadesager af alle slags. Ud over vores erfaring har vi et stort netværk både inden for forsikringsbranchen og hos andre specialister, der kan trækkes på, når det er påkrævet. Ofte arbejder vi således tæt sammen med fagkonsulenterne fra landboforeningerne.

Vi varetager vores kunders interesser og sikre, at de får den dækning, de ifølge forsikringsaftalen har krav på.

Kommer du ud for en skade er du altid velkommen til at kontakte os og få en vurdering af skaden og om der er behov for vores assistance. Det er vigtigt at du inddrager os så tidligt i skadesagen som muligt og ikke venter til sagen er gået i hårdknude.

I bygningsskadesager betaler forsikringsselskabet helt eller delvist for bistand til skadebehandlingen.

Tilbage til toppen