Til hovedindhold

Husk forsikringen, når du laver landbrugsarbejde for andre

Udfører du landbrugsarbejde for andre, skal du kraftigt overveje at udvide din ansvarsforsikring med dækning for behandling- og bearbejdningsskader, lyder opfordringen fra Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler. Det er højaktuelt netop nu at overveje, hvorvidt du er ordentligt dækket ind, hvis du udfører landbrugsarbejde for andre. For det er nu, markerne sprøjtes og gødes. Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler opfordrer alle landmænd, der udfører maskinstationsarbejde, til at være særligt opmærksomme på de risici, det indebærer, og til…

Læs mere

Corona og forsikring

Corona-virus truer med at sende et stort antal mennesker i sygesengen eller karantæne i en periode og derfor melder spørgsmålet sig hurtigt, om der er forsikringsdækning for de tab og ekstra omkostninger, det vil medføre. Det korte svar er, at det er der ikke Landbrugsforsikringen Landbrugsforsikringens driftstabsforsikring dækker kun tab, der skyldes en dækket skade som f.eks. brand eller storm på de forsikrede bygninger. Sygedriftstabsforsikring Mange landmænd har tegnet en sygedriftstabsforsikring for medarbejdere og ejer. Forsikringen dækker…

Læs mere

Afgrødeforsikring – dækning mod ekstremt vejr.

Store mængder regn, voldsomme storme, hagl så store som golfkugler, knastør sommer. Er vejret under forandring og kan vi forvente, at det bliver endnu værre? De fleste klimaforskere er ikke i tvivl: den globale opvarmning betyder, at vi vil opleve flere ekstreme vejrsituationer. Hidtil har det kun været muligt at forsikre sig mod haglskader, men nu er det muligt at tegne en forsikring, der dækker, når der er store tab i afgrøderne som følge af andet voldsomt…

Læs mere

Glædelig jul

Kære modtager af vores nyhedsbrev Et travlt år rinder på hæld. For mange af vore kunder har det været mere udfordrende, end man kunne ønske sig. Her på vej mod årsskiftet har flere såkaldte eksperter kigget i deres krystalkugler og spået, at det kommende år skulle bringe bedre tider. Vi ønsker det bedste for vores mange gode kunder. Og her og nu ønsker vi jer og jeres familier en rigtig god jul og et godt og lykkebringende…

Læs mere

Finansiel leasing og forsikring

Finansiel leasing og forsikring. Finansiel leasing er en meget brugt finansieringsform ved nyanskaffelse af maskiner. De fleste landmænd opfatter det som en finansieringsform på samme måde som træk på kassekreditten eller lån i banken, men der er en afgørende forskel. Det er leasingselskabet, der ejer maskinen Finansieres en ny maskine ved brug af egne frie midler eller via et banklån/træk på kassekreditten, er det landmanden, der ejer maskinen. Er maskinen belånt, kan kreditoren have pant i maskinen.…

Læs mere

Artikel om sprøjtning og forsikring

Fik du sprøjtet naboens mark? Hvert år sker der skader under sprøjtning. Ofte er der tale om sprøjtemiddel, der driver ind over naboens mark eller have og forvolder skade. Andre gange har sprøjten indeholdt et andet middel end det var hensigt og giver derved skade på de afgrøder, der behandles. I nogle situationer, vil sådanne skader kunne dækkes af forsikringen. Kun skader på andres afgrøder dækkes Sker der skade på egne afgrøder ved forkert sprøjtning, er det…

Læs mere

Dækning ved skybrudsskader

Topdanmark Dækkede genstande: Bygninger angivet i policen Løsøre i bygning Indbo i bygning Hvad dækkes: Skade ved regn eller smeltevand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning Hvad dækkes ikke: Skade som følge af at regnvand eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket skade på bygningen - f.eks. en stormskade på bygningen Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord,…

Læs mere

Dine forsikringer er for vigtige til at overlade til forsikringsselskabet

Endnu er det sådan, at de fleste landmænd sætter deres lid til egne evner og forsikringsselskabets assurandørs anbefalinger. Det går også ofte godt – og hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, som man siger. Det er dog en risikabel indstilling, pointerer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg. - Selv om forsikringsselskaberne har anstrengt sig for at gøre forsikringspolicerne så læseværdige, at også kunderne kan forstå dem, er det langt fra…

Læs mere

Planteværn, gødning og forsikring

Set fra et forsikringsselskabs perspektiv er der nogle væsentlige risici ved opbevaring og brug af planteværn og handelsgødning: Forureningsrisikoen Tyveririsikoen Fejlbehandlingsrisikoen Værdikoncentration Forureningsrisikoen Både under opbevaring og brug er der en risiko for, at et utilsigtet udslip af planteværn eller gødning kan forårsage en ødelæggende og kostbar forurening. Derfor stilles der fra myndighederne krav til både opbevaring og brug. Krav som også forsikringsselskaberne forlanger opfyldt. Overholdes kravene ikke og der sker en skade, kan det udløse sanktioner…

Læs mere

Når det brænder på, risikerer det at brænde af!

Høsten er en travl tid. Nogle år særligt fordi der skal høstes mellem bygerne. Det er den tid på året, hvor resultatet af det gode forarbejde skal bære frugt. Og når der er travlt går det oftere galt. Det er lange arbejdsdage. Der er mange mennesker og mange maskiner i gang. Nogle gange går tingene ikke helt som ønsket. Så skal der træffes hurtige beslutninger og måske laves nødløsninger. Og så stiger risikoen både for mennesker og…

Læs mere
Tilbage til toppen