Til hovedindhold

Persondatapolitik for DLBR Forsikringsmægler

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan DLBR Forsikringsmægler behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

DLBR Forsikringsmægler

Algade 76, 1.
4760 Vordingborg

CVR nr. 31886902
petq@dlbrforsikring.dk
Telefon 57860280

2. Brug af personoplysninger

Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for vores kunder, der er landmænd og andre erhvervsdrivende i Danmark. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse:
  Personoplysninger anvendes til at administrere forsikringsmæglervirksomheden DLBR Forsikringsmæglers arbejde og aktiviteter
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester:
  Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik [www.dlbrforsikring.dk].
 3. Markedsføring:
  Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af nyhedsbreve.
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  Personoplysninger anvendes til analyse- og statistikformål. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores service, rådgivningsydelser og it-tjenester.
 5. Sikre rettigheder:
  Personoplysninger bevares for at sikre DLBR Forsikringsmæglers interesser i at påberåbe, præcisere eller forsvare sine rettigheder.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelse:
  Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR- nummer, CVR- nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.Særlige personoplysninger: Der kan i forbindelse med udførsel af opgaver blive tale om, at vi modtager særlige personoplysninger, som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsforhold, religion, seksuel orientering mv. vi indhenter, opbevarer og videregiver kun disse oplysninger i det omfang det er nødvendigt, men i mange situationer modtager vi oplysningen uden at det egentlig var formålet – der står f.eks. ægtefælles eller børns cpr.nr. i forsikringspolicer.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online identifikationer såsom IP-adresser og cookies.Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.
 3. Markedsføring:
  Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemskab af foreninger mv.Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CVR.
 • Dine andre rådgivere som advokater, lønbureau, revisor, forsikringsselskab, pensionsselskab mv.
  Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR, L&F, Landbrugsmedierne.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 • EU/EØS

5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser:
  Kontrakter
  Fuldmagter
  Lovgrundlag
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  Cookiepolitik
 3. Markedsføring:
  Samtykker
  Lovgrundlag
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  Samarbejdsaftaler
  Vilkår for brug af vores software
  Generelle forretningsbetingelser
  Fuldmagter
  Lovgrundlag
  CPR-numre behandles med hjemmel i databeskyttelsesloven.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Koncernforbundne virksomheder herunder de/den DLBR virksomhed, som foreningen er ejer/medejer af, f.eks. når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til.
 • Forsikringsselskaber, pensionsselskaber vedrørende dine og dine ansattes forhold
 • Personoplysninger overføres/videregives ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en kundeservice til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-politikVi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at maile til post@dlbrforsikring.dk eller ved skriftlig henvendelse til DLBR Forsikringsmægler, Algade 76, 1. 4670 Vordingborg. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 29. august 2019

Tilbage til toppen