Til hovedindhold
Dækning Ved Skybrudsskader

Dækning ved skybrudsskader

Topdanmark

Dækkede genstande:

 • Bygninger angivet i policen
 • Løsøre i bygning
 • Indbo i bygning

Hvad dækkes:

 • Skade ved regn eller smeltevand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning

Hvad dækkes ikke:

 • Skade som følge af at regnvand eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket skade på bygningen – f.eks. en stormskade på bygningen
 • Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring
 • Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller anden fejl ved opførelsen med mindre denne er sket inden forsikringstager overtog ejendommen og denne ikke havde kendskab til fejlen

Definition på skybrud:

 • Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på 1 mm i minuttet eller over 100 mm pr. døgn, når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. (Det er ved henvendelse til Topdanmarks landbrugsskadeafdeling oplyst, at i praksis benytter man ikke disse kriterier for mængden af nedbør, men retter sig efter angivelserne på forsikringsvejret.dk. Det vil sige, at der skal være faldet 15 mm inden for en halv time eller 40 mm indenfor en 24 timers periode)

Bemærkninger: Dækker også vand, der løber ind i huset fra jordoverfladen – ikke kun vand, der stiger op af afløbsriste.

Der stilles ikke krav om, at der skal falde 30 mm på en halv time. Blot at det skal falde med 1 mm i minuttet. Det betyder, at selv kortvarigt voldsom nedbør kan være en dæknings berettiget skadeårsag.

Alternativt dækkes, hvis der falder 100 mm eller mere i løbet af et døgn.

Alm. Brand:

Dækkede genstande:

 • Bygninger angivet i policen
 • Løsøre i bygning
 • Indbo i bygning

Sky- og tøbrudsskade under bygningskasko

Hvad dækkes:

 • Oversvømmelse af ejendommens bygninger som følge af voldsomt sky- og tøbrud
 • Oversvømmelse af ejendommens bygninger som følge af voldsomt tørbrud og samtidig nedbør

Hvad dækkes ikke:

 • Skade, som omfattes af garanti
 • Skade, som følge af alder, slid, tæring og mangelfuld vedligeholdelse
 • Skade, som følge af byggefejl og fejlkonstruktion
 • Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre skaden er en umiddelbar følge af en dækket skade på bygningen – f.eks. en stormskade
 • Desuden dækkes ikke skader på boblehaller, teltagtige konstruktioner, bevægelige markiser af stof, plastfolie og lignende, glas og erstatningsmateriale herfor, skade på over- og tildækninger af svømmebassin, samt skade på haveanlæg

Udvidet vandskadedækning

Hvad dækkes:

 • Indtrængende nedbør, herunder fygesne
 • Opstigende vand fra afløbsledninger
 • Opsigende grundvand, som skyldes tilfældig afbrydelse af strømmen til – eller svigt af – grundvandspumpe med tilhørende installation

Hvad dækkes ikke:

 • Skade dækket af dækningen for brand m.m. eller bygningskasko i betingelserne
 • Skade, som følge af nedbør, der trænger gennem åbne vinduer og døre
 • Skade, som skyldes at sikrede med vilje har afbrudt strømmen
 • Udbedring af årsagen til at vand eller fygesne er trængt ind
 • Skade, som følge af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse
 • Skade, som følge af fejlkonstruktion m.m.
 • Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Skade som følge af ny-, om- og tilbygning samt reparation

Definition på skybrud:

 • Der falder minimum 40 mm regn indenfor 24 timer eller
 • Der falder minimum 15 mm regn indenfor 30 minutter

Bemærkninger: Ingen krav om, at oversvømmelsen også skal skyldes, at nedbøren ikke kan få normalt afløb. Kræver blot at der falder 40 mm regn inden for 24 timer eller 15 mm inden for 30 minutter

Er der tegnet udvidet vandskadedækning stilles ingen krav til mængden af nedbør.

Tryg:

Dækkede genstande:

 • Bygninger angivet i policen
 • Løsøre i bygning
 • Indbo i bygning

Hvad dækkes:

 • Vand, er under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb, når afløbsledningerne i øvrigt er utilstoppede, og derved oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne

Hvad dækkes ikke:

 • Skade som følge af fejlkonstruktion, medmindre fejlen er begået før sikrede overtog ejendommen og ikke vidste eller burde vide, at der var konstruktionsfejl
 • Skade hørende under dækningen for bygningsbrand og dennes undtagelser
 • Sodskade
 • Skade, som følge af mangelfuld vedligeholdelse, samt rust, tæring og afskalning
 • Skade, som følge af nedbør, som trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket på selve bygningen
 • Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Definition på skybrud:

 • Ingen definition i forsikringsbetingelserne (må antages at følge DMIs definition, hvorefter der skal falde mindst 15 mm regn på 30 minutter eller 40 mm inden for en 24 timers periode)

Gjensidige:

Dækkede genstande:

 • Bygninger angivet i policen
 • Løsøre i bygning – dog ikke selvkørende landbrugsmaskiner og dertil hørende redskaber (disse kan dækkes på en kørselskaskoforsikring)
 • Indbo i bygning

Hvad dækkes:

 • Vandskade

Hvad dækkes ikke:

 • Skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller opførelse
 • Skade, som følge af dårlig vedligeholdelse, tæring og slitage
 • Skade, som følge af bygge- og reparationsarbejder
 • Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud
 • Skade, som følge af at nedbør er trængt ind gennem utætheder – revner, sprækker, åbninger og lignende, medmindre det skyldes en ellers dækket skade (på bygningen)
 • Skade, som følge af opstigning af grund– eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud.
 • Skade som er eller kunne være dækket under andre skadetyper på bygnings- eller løsøreforsikringen

Definition på skybrud:

 • Regn der falder med en intensitet på mindst 30 mm på en time eller
 • 50 mm inden for 24 timer.

Bemærkninger: Forsikringen kan også dække ved oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb, hvis det skyldes et umiddelbart forudgående skybrud. Dækker også opstigende grund- eller kloakvand, hvis det skyldes årsager, som sikrede ikke har indflydelse på.

Selvkørende maskiner dækkes alene på kørselskaskoforsikringen. Redskaber til at efterhænge og påmontere traktorer m.m. dækkes kun, hvis løsøreforsikringen er udvidet med dækningen for Anden Skade på efterhængte og bugserede redskaber.

 

Se mere på www.forsikringsvejret.dk

På hjemmesiden kan du på en given dato se, hvor meget nedbør, der er faldet på en specifik adresse. Du kan også ved storm se, hvor stærk vinden har været og dermed om betingelserne for forsikringsdækning er opfyldt.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen