Til hovedindhold
Dine Forsikringer Er For Vigtige Til At Overlade Til Forsikringsselskabet

Dine forsikringer er for vigtige til at overlade til forsikringsselskabet

Endnu er det sådan, at de fleste landmænd sætter deres lid til egne evner og forsikringsselskabets assurandørs anbefalinger. Det går også ofte godt – og hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, som man siger. Det er dog en risikabel indstilling, pointerer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg.

– Selv om forsikringsselskaberne har anstrengt sig for at gøre forsikringspolicerne så læseværdige, at også kunderne kan forstå dem, er det langt fra lykkedes. De er stadig fyldt med fagudtryk, som det kræver en forsikringsfaglig baggrund, at kunne forstå og kende konsekvenserne af.

Peter Quitzau nævner »sum-nyværdi«, »udvidet restværdidækning«, »miljøskadedækning« og »ingrediens- og komponentskade« som nogle får eksempler.

Det er alle udtryk for dækninger, der i en skadesituation kan have en afgørende betydning for, om der ved skade er dækning eller ej og hvilken erstatning, der i givet fald udbetales.

– For bedre at forstå, hvad der gemmer sig bag udtrykkene, kan man læse de tilhørende mange siders forsikringsbetingelser. Det er de færreste, der gør det. Og selv om man læser forsikringsbetingelserne, skal man også være inde i retspraksis og kunne drage paralleller til skadesager, for at forstå betydningen af de mange ord, påpeger han og tilføjer:

– Forsikringsselskabernes landbrugsassurandører er veluddannede og mange har mange års erfaring med forsikring af landbrug. Det ændrer dog ikke ved, at de først og fremmest repræsenterer deres arbejdsgiver, forsikringsselskabet, og alene tager udgangspunkt i de produkter, de selv har på hylderne.

Peter Quitzau gør endvidere opmærksom på, at assurandørerne ikke må involvere sig i behandling af skadesager og således ikke kan råde deres kunder, når en skade betyder, at de har brug for deres forsikring.

Inden for andre hverv end landbrug har den uafhængige rådgivning, som en forsikringsmægler kan tilbyde, i mange år været meget udbredt. Først inden for den seneste halve snes år, er det også slået igennem hos landbruget. Forsikringsmægleren kan vejlede både om tegning og regulering af forsikringer og være kundens bisidder, når der sker skader.

Ifølge Peter Quitzau skal forsikringsmægleren være økonomisk helt uafhængig af forsikringsselskaberne og honoreres alene af kunden – det kan være et fast årligt honorar eller efter forbrugt tid

– Når landmanden vælger at lade sig betjene via en forsikringsmægler, er det mægleren, der står for al korrespondance mellem kunden og forsikringsselskabet, forklarer Peter Quitzau og fortsætter:

– Derved sparer forsikringsselskabet penge på administration og aflønning af en assurandør. Til gengæld får kunden et såkaldt »betjenerfradrag« i forsikringspræmien. For mange kunder vil fradraget helt eller delvist opveje honoraret til forsikringsmægleren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen