Til hovedindhold
Finansiel Leasing Og Forsikring

Finansiel leasing og forsikring

Finansiel leasing og forsikring.
Finansiel leasing er en meget brugt finansieringsform ved nyanskaffelse af maskiner. De fleste landmænd opfatter det som en finansieringsform på samme måde som træk på kassekreditten eller lån i banken, men der er en afgørende forskel.

Det er leasingselskabet, der ejer maskinen
Finansieres en ny maskine ved brug af egne frie midler eller via et banklån/træk på kassekreditten, er det landmanden, der ejer maskinen. Er maskinen belånt, kan kreditoren have pant i maskinen.
Finansieres maskinen ved finansiel leasing, er det leasingselskabet, der ejer maskinen.

Leasingselskabet stiller krav om forsikring.
Det vil altid fremgå af leasingkontrakten, at det er landmanden – leasingtager – der bærer ansvaret for maskinen. Den skal holdes ved lige og repareres, hvis den går i stykker. Bliver den totalskadet skal leasingselskabet have erstatning. For at sikre leasingselskabet kræves det derfor, at maskinen er forsikret. Teksten i leasingaftalen om forsikring, kan være forskellig. Der kan for eksempel stå, at maskinen skal være ”kaskoforsikret, herunder brand, tyveri og vand”. Nogle gange står der yderligere, at den skal være forsikret til ”nyværdi”.

Panthaverdeklarationen sikrer leasingselskabet
Ofte, men langt fra altid, udsteder leasingselskabet en panthaverdeklaration, som forsikringsselskabet noterer i policen.
Panthaverdeklarationen sikrer bl.a., at forsikringsselskabet er bekendt med leasingforholdet, at en erstatning ved totalskade udbetales til leasingselskabet og at forsikringsselskabet orienterer leasingselskabet, såfremt landmanden opsiger forsikringen eller undlader at betale præmien og forsikringen derved går ud af kraft.
Der er dog en tendens til, at der ikke udstedes panthaverdeklarationer ved leasing. I stedet underskriver landmanden blot en leasingaftale, hvoraf det fremgår i hvilket forsikringsselskab og under hvilket policenummer, maskinen er forsikret.

Dagsværdi eller nyværdi
Landmanden kan ofte selv aftale med sit forsikringsselskab, om maskinerne skal være forsikret til dagsværdi eller nyværdi. Har landmanden mange nye maskiner, vil det være en fordel at forsikre til nyværdi. Derved erstattes maskiner, der er købt som nye, med tilsvarende nye maskiner inden for de første 4 – 5 år efter anskaffelsen. Og der er stor forskel på nyværdien og dagsværdien på en maskine, der er bare et par år gammel.

Leasede maskiner erstattes til dagsværdi
Selv om landmanden med sit forsikringsselskab har valgt at forsikre sine maskiner til nyværdi, erstatter de fleste forsikringsselskaber altid leasede maskiner til dagsværdi.
Hvis det er af leasingkontrakten fremgår, at maskinen skal være forsikret til nyværdi, vil der derfor være konflikt i forholdt til forsikringspolicen.

Erstatningen udbetales til leasingselskabet
Forsikringsselskabet udbetaler ved totalskade af en maskine erstatning til maskinens ejer, og det er leasingselskabet. Det er herefter et mellemværende mellem leasingselskabet og landmanden, hvem der skal have den overskydende erstatning, når leasingselskabet har fået de resterende leasingydelser og en eventuelt aftalt scrapværdi.

Det bør du sikre dig.
Du skal tjekke leasingaftalen og sikre dig, at der tegnes de forsikringsdækninger, som leasingselskabet kræver. Står der i leasingaftalen, at maskinen skal forsikres til nyværdi og forsikringsselskabet ikke kan tilbyde det, skal kravet fra leasingselskabet ændres fra nyværdi til dagsværdi. Det skal endelig af aftalen fremgå, at ved totalskade udbetales eventuel overskydende erstatning til dig, når leasingselskabet har fået betaling for resterende leasingydelser og en eventuelt aftalt scrapværdi.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen