Til hovedindhold
Kvægsygdomsforsikring Og Kalveproduktion

Kvægsygdomsforsikring og kalveproduktion

Forsikring mod kvægsygdomme har i de seneste år været under stadig forandring. Det skyldes, at der har været en stigning i anmeldte sygdomme og det har ikke været muligt effektivt at kunne hindre dem. Ændringerne af forsikringsdækningen har således mest handlet om skærpede vilkår ved indtegning og begrænsninger i erstatningerne.

I dag tilbydes forsikring mod kvægsygdomme af de fire landsdækkende landbrugsforsikringsselskaber Topdanmark, Tryg, Alm. Brand og Gjensidige, men der er væsentlige forskelle i dækningerne.

Krav ved indtegning

Forsikringen mod kvægsygdomme er en tilvalgsdækning til landbrugsforsikringen. Det er således ikke i dag muligt hos danske forsikringsselskaber at have sin landbrugsforsikring i ét forsikringsselskab og sin forsikring mod kvægsygdomme i et andet.

Det er en forudsætning, at besætningen er fri for de dækkede sygdomme ved indtegningen og der kan blive stillet spørgsmål om tidligere sygdomsforløb. Desuden kan det være et krav, at der til bedriften er knyttet en fast dyrlæge

Karenstid

Alle forsikringsselskaber har en karenstid. Det betyder, at der skal gå en periode fra indtegning af forsikringen til dækningen træder i kraft. Forsikringen dækker kun sygdomsudbrud, der opstår efter denne karensperiode.

Karenstiden er hos Alm. Brand, Topdanmark og Tryg på 30 dage. Gjensidige har en karenstid på 90 dage ved nyetablering af forsikringen, men ved overtagelse af bestående forsikring fra andet forsikringsselskab, er der ingen karenstid.

Forsikringens dækning

Alm. Brand, Topdanmark og Gjensidige dækker som udgangspunkt sygdomme og ulykkestilfælde, der medfører dyrets død eller at dyret skal aflives i henhold til dyreværnsloven.

Tryg dækker kun ulykkestilfælde og tab som følge af mycoplasma bovis. Andre sygdomme dækkes ikke.
Forsikringen dækker værdien af dyret og driftstab.

Alm. Brand dækker ikke dyr, der er under 2 mdr. gamle på skadetidspunktet. Hos Gjensidige skal de være 3 mdr. og er forsikringen tegnet i Topdanmark, er kravet, at de skal være 6 mdr. gamle på skadetidspunktet.

Undtagelser

Alle forsikringsselskaberne undtager sygdomme opstået inden forsikringens ikrafttræden og før udløbet af karenstiden. Det er dyrlægens vurdering af, hvornår sygdommen er opstået, sammenholdt med resultatet af de prøver, dyrlægen tager, der lægges til grund for, om skadestidspunktet er indenfor forsikringens dækningsperiode.

Listesygdomme i henhold til Lov om hold af Dyr (mund- og klovesyge, kvægpest, lungesyge m.fl.) er undtaget hos alle selskaber, ligesom forebyggende nedslagning af besætning for at undgå sygdomsspredning er undtaget.
Andre generelle undtagelser er almindeligt forekommende produktionssygdomme, misrøgt og fejlbehandling, samt manglende overholdelse af anvisninger fra offentlige myndigheder eller dyrlæger.

Tryg dækker ikke sygdom, hvis besætningen er på 300 dyr eller mere.

Hvornår er der tale om et nyt udbrud

Sygdomme kan have forløb, hvor der er perioder uden synlige symptomer for derefter igen at blusse op. Forsikringsselskaberne begrænser deres dækning ved at fastlægge en maksimal varighed for en sygdomsperiode. Når denne periode er gået opkræves ny selvrisiko. Hos Alm. Brand,

Topdanmark og Gjensidige er denne periode på 90 dage. Derefter vil nye sygdomsudbrud blive betragtet som en ny skade.

Tryg beregner for en ny periode, hvis der i en mellemliggende periode over 30 dage ikke er konstateret nye udbrud.

Driftstab

Driftstab opgøres på samme måde som ved anden skade på besætningen. Dog er der begrænsninger af både forsikringssum og dækningsperiode. Således kan driftstabet hos Alm. Brand ikke overstige 12.000 kr. pr. dyr. Topdanmark dækker højst driftstab i 12 mdr. regnet fra første dødsfald, Gjensidiges og Tryg driftstabsperiode er på højst 6 mdr.

Tryg erstatter ikke driftstab på kalve, ungdyr og kvier, der ikke er drægtige.

Særlige forhold for kalveproducenter

Som det fremgår af ovenstående, er der i de nuværende forsikringsmuligheder blandt de landsdækkende danske forsikringsselskaber nogle begrænsninger, der særligt rammer kalveproducenter. Det er undtagelsen af erstatning for dyr, der er under henholdsvis 2, 3 eller 6 måneder gamle, samt Trygs undtagelse af erstatning for driftstab på kalve og ungdyr. Der er for nuværende ikke mulighed for at komme uden om disse begrænsninger.

Når skaden sker

Er der mistanke om, at dødsfald og mistrivsel i besætningen kan skyldes en sygdom, der kan være dækket af kvægforsikringen, skal forsikringsselskabet kontaktes hurtigst muligt, så det kan have indflydelse på håndteringen af skaden.

Dyrlægen er allerede på det tidspunkt involveret og det er vigtigt at alle anvisninger fra dyrlægen følges nøje.

For at sikre, at der bliver taget højde for alle ekstra omkostninger i forbindelse med skaden, når driftstabet skal opgøres, bør der føres en daglig liste over indkøb af medicin, besøg af dyrlæge og ekstra eget arbejde

Egne rådgivere, kvægkonsulent, økonomikonsulent og evt. forsikringsmægler, skal ligeledes inddrages tidligst muligt i forløbet.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen