Til hovedindhold

Din kontakt til forsikringsselskabet

Mægleraftalen betyder, at al korrespondance mellem dig og forsikringsselskabet sker via DLBR Forsikringsmægler A/S. Vi har fast kontakt direkte til forsikringsselskabet både ved tilretning af forsikringerne og ved anlæggelse af og opfølgning på skader.

DLBR Forsikringsmægler varetager dine interesser

For dig betyder aftalen:

  • At DLBR Forsikringsmægler A/S tager ansvaret for, at du er rigtigt forsikret
  • At du i DLBR Forsikringsmægler A/S har en kompetent rådgiver, der alene varetager dine interesser. Både ved indtegning af forsikringer, regulering af forsikringerne og når du har en skade
  • At du i DLBR Forsikringsmægler A/S altid har den samme rådgiver uanset valg af forsikringsselskab
  • At du hurtigt kan indhente nye tilbud på dine forsikringer, fordi vi altid er opdateret med dine risici.
  • At du sparer tid ved at overlade alt vedrørende dine forsikringer til DLBR Forsikringsmægler A/S

Honorar

DLBR Forsikringsmægler modtager ikke betaling fra forsikringsselskaberne. Vores honorar betales alene af
vore kunder.
Som mæglerbetjent kunde hos DLBR Forsikringsmægler betaler du et årligt basishonorar og derudover
faktureres efter medgået tid. Desuden betales der kilometergodtgørelse svarende til SKATS takst for kørsel
i egen bil. Ved fremsendelse af faktura medsendes udskrift af vores kundelog, der detaljeret beskriver,
hvilket arbejde, der er udført.

Du får en særlig mæglerrabat

Fordi forsikringsselskabet sparer udgifter til assurandør og administration, giver de dig en rabat på dine erhvervs- og landbrugsforsikringer. Rabatten er forskellig fra selskab til selskab, men vil normalt kompensere for din udgift til os.

DLBR Forsikringsmægler A/S er din rådgiver

Vi er helt uafhængige af forsikringsselskaberne og samarbejder med alle selskaber.
Du kan når som helst opsige din aftale med DLBR Forsikringsmægler A/S og overgå til assurandørbetjening.

Tilbage til toppen