Til hovedindhold
Mange Måder At Forsikre En Bygning På

Mange måder at forsikre en bygning på

Forsikring af bygningerne udgør ofte den største del af landmandens forsikringsbudget. Samtidig er det den mest uoverskuelige del af forsikringen. Der er således mere end 10 forskellige måder, at forsikre bygninger. Og når skaden sker, er den valgte forsikringsform afgørende for hvilken erstatning, der ydes.

Det er vanskeligt for en ikke-forsikringsuddannet at kende de fulde konsekvenser ved valg af de forskellige forsikringsformer. Samtidig skal forsikringsformen sammenholdes med bygningens anvendelse og vedligeholdelsesstand. Således kan en bygning være forsikret til nyværdi, der som udgangspunkt betyder, at den ved en skade erstattes med en moderne ny bygning til samme anvendelse; men er bygningen nedslidt og dårligt vedligeholdt eller indgår den ikke længere i den aktive drift, risikerer landmanden alligevel, at der bliver gjort fradrag for slid og ælde. Det skyldes, at der ifølge forsikringsbetingelserne skal være forskellige forudsætninger opfyldt for at erstatningen sker til nyværdi.

Mange ældre driftsbygninger er uhensigtsmæssigt indrettede i forhold til en produktion i dag, men indgår alligevel i driften. Ofte er de med loft og en dyr og uhensigtsmæssig spærkonstruktion. Ønskes de ved skade erstattet med en moderne og billigere bygning uden loft, kan de forsikres til en førsterisikoforsikring, hvor der i policen fastsættes en forsikringssum svarende til, hvad det vil koste at genopføre den ønskede bygning og med tillæg for omkostningerne til nedrivning og fjernelse af bygningstomten. Fordelen er, at der spares forsikringspræmie, fordi forsikringsselskabets erstatningspligt er begrænset til et beløb, der er væsentligt lavere, end hvad det ville koste at genopføre en bygning svarende til den skadede. Som forsikringskunde skal man dog være opmærksom på, om forsikringssummen er tilstrækkelig og skal der spares præmie i forhold til en nyværdiforsikring, skal summen ikke være højere end 60 % af, hvad det ville koste at genopføre bygningen i uændret skikkelse.

Gamle og nedslidte bygninger, der er taget ud af produktionen bør ofte forsikres til deres dagsværdi. Også for disse vil der være fastsat en forsikringssum, der er øvre grænse for forsikringsselskabets erstatningspligt. Der vil altid blive gjort fradrag for slid og ælde og det betyder, at landmanden selv skal være med til at erstatte skaden, hvis den skal repareres eller der skal opføres nyt. Blæser taget af og det på skadetidspunktet var nedslidt med 40 % i forhold til et nyt tag, erstatter forsikringen de 60 % af udgiften og landmanden skal således selv betale de resterende 40 % for at kunne lægge et nyt tag på.

En mulighed er også at lade udtjente bygninger, der nemt kan fjernes af landmanden selv, være uforsikrede.

Ud over disse grundformer, kan de varieres med tillægsforsikringer som almindelig eller udvidet restværdidækning og nygaranti.

Når forsikringsformen er valgt, skal der også vælges dækning. Den omfatter som udgangspunkt brandforsikring, men også for det meste forsikring for anden bygningsskade. Disse dækninger kan udvides med rørskade- og stikledningsforsikring, svamp- og insektforsikring, flyttedækning og lejetabsforsikring.

Ved mødet med forsikringsselskabets assurandør er det vigtigt at gennemgå bygningsforsikringen nøje bygning for bygning. Fortæl hvad bygningen bruges til og hvilke ønsker der er til genopførelse efter en storskade.  Når policen modtages skal der gerne følge et vellignende bygningsrids med. Kun sådan er det muligt at identificere den enkelte bygning og sikre sig, at den er forsikret som ønsket. Tjek også at det oplyste bygningsareal og den beskrevne anvendelse svarer til fakta.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen