Til hovedindhold
Maskinen Der Blev Væk

Maskinen der blev væk

At komme ud i maskinhuset og opdage, at minilæsseren ikke står der, hvor du parkerede den i går, er ikke blot frustrerende og krænkende, men også dyrt. Det er dyrt for dig og det er dyrt for dit forsikringsselskab. Og det sker hyppigt. Dagligt får forsikringsselskaberne anmeldelser fra landmænd om tyveri af maskiner og redskaber.  Og tendensen er stærkt stigende.

For landmanden og familien betyder tyveriet umiddelbart en økonomisk bet. Der er altid en selvrisiko, der skal betales og ofte medfører tyveriet forstyrrelse af arbejdet og dermed yderligere ærgrelser. Herudover skaber det utryghed, at tyve har skaffet sig adgang til ejendommen, undersøgt hvad der er af ting, der kan stjæles og derefter stjålet dem. Og utrygheden er ikke ubegrundet. Ofte kommer tyvene igen. De ved jo, at de stjålne maskiner som oftest erstattes med andre.

Årsagerne til de mange tyverier fra landbrug er flere. Der er mange ”tyvetækkelige” maskiner på landbrugene. Det er primært ATV’ere, store plæneklippere, minilæssere og entreprenørmaskiner som rendegravere og minigravere, men også traktorer og andre maskiner og redskaber er tyvenes bytte. Det er ofte maskiner, der kan anvendes i mange andre sammenhænge end landbrug og som derfor er let omsættelige. Desuden er mange entreprenører blevet bedre til at sikre deres maskiner og derved ”presses” tyvene ud på landet, hvor det stadig er almindeligt, at maskinerne står i uaflåste maskinhuse med gode til- og frakørselsforhold. Maskinerne er sjældent sikret på en måde, så de ikke umiddelbart kan startes og bliver de stjålet, er det kun de færreste, der er monterede med gps-sporingsudstyr, så de kan opspores og bringes tilbage.

Der er flere måder at sikre sine maskiner på. Det er oplagt at låse af til maskinhuset, når maskinerne er sat ind for natten. Fjern tændingsnøgler og opbevar dem et sted, hvor der ofte færdes familiemedlemmer og medarbejdere. Kombiner det gerne med lys, der tændes automatisk, når der er færdsel på arealet rundt om maskinhuset og endelig kan maskinerne forsynes med et gps-sporingssystem, der kan give alarm både til mobiltelefonen og til en alarmcentral, hvorfra maskinen kan spores.

Bemærk at nogle forsikringsselskaber ikke dækker tyveri af ATV’ere og selvkørende plæneklippere, hvis de ikke har været låst inde eller på anden måde forsvarligt sikret mod tyveri.

Ikke kun maskinerne er attraktive mål for tyvene. Også værktøj og dieselolie stjæles. Også her gælder det om at gøre tyveriet så besværligt og risikabelt for tyvene som muligt. Aflåsning af værksted, alarm på dieseltanken og lys, der tænder automatisk er også her udtryk for rettidig omhu.

En sidegevinst ved at arbejde aktivt med skadeforebyggelse er, at du bliver en mere attraktiv kunde for dit forsikringsselskab. Skadeforebyggelse er i fokus hos forsikringsselskaberne. Landbrugene vil i fremtiden blive mødt med flere og nye krav til skadeforebyggelse. Også når det gælder om at begrænse tyveririsikoen. Kommer du kravene i forkøbet, vil det ofte være gode argumenter for at forhandle en mere fordelagtig med dit forsikringsselskab.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen