Til hovedindhold
Maskinskader Er Kostbare Og Besværlige

Maskinskader er kostbare og besværlige

Når der pludselig kommer underlige lyde fra gearkassen, hydraulikken svigter eller motoren taber omdrejninger, er der stor risiko for, at der venter bøvl og dyre værkstedsregninger forude. Denne risiko har fået mange landmænd til at tegne maskinkaskoforsikring for deres avancerede og dyre maskiner.

Maskinkaskoforsikringen er et tilvalg til kørselskaskoforsikringen og kan dække skader, der ikke skyldes påkørsel eller anden udefra kommende skade. Desuden kan forsikringen dække udgifterne til leje af anden maskine i den tid, den ødelagte maskine er på værksted.
Det er ofte en god og nødvendig forsikring, men også en forsikring, der giver anledning til utilfredshed og uindfriede forventninger.

Overordnet er det et krav, at skaden sker pludselig, uventet og er konstaterbar. At skaden sker pludselig betyder, at skader som følge af slitage ikke dækkes. At den er uventet betyder bl.a., at skader som følge af manglende eller forkert vedligehold ikke dækkes og at den er konstaterbar betyder i udgangspunktet at den er synlig, hvorved en funktionsfejl i f.eks. en gps ikke dækkes.

At skader som følge af slitage ikke dækkes er også årsagen til, at flere forsikringsselskaber har en udløbsdato for dækningen eller alternativt øger selvrisikoen, jo ældre maskinen er. Derfor bør det for ældre maskiner vurderes, om det er relevant at opretholde maskinskadedækningen. Nogle forsikringsselskaber har en begrænsning både på antal kørte timer og maskinens alder før dækningen bortfalder. Andre selskaber alene på maskinens alder.

Det op til kunden selv at holde øje med, hvornår maskinen har kørt det maksimale antal timer og i enkelte forsikringsselskaber er det også op til kunden at give besked, når den har nået den alder, hvor dækningen bortfalder. Hvis ikke landmanden er opmærksom på det, risikerer han at betale til en forsikring, der reelt ikke dækker, hvis der sker en skade.

Som hovedregel dækker forsikringen ikke under arbejde for andre, med mindre det fremgår af policen.

Ofte vil landmanden have behov for at leje en anden maskine, hvis hans egen skal på værksted med en maskinskade. Skaderne sker naturligvis ofte, når der er allermest travlt. Udgiften til leje af anden maskine dækkes af forsikringen, men forinden skal landmanden aftale med forsikringsselskabet, at der kan lejes anden maskine og i hvilket omfang.

Ved køb af nye maskiner, købes der også ofte via forhandleren en maskinkaskoforsikring, der kan dække op til 3 – 5 år. Her skal man være opmærksom på, at driftstab og ekstra omkostninger til leje af anden maskine ikke er dækket.

Der er stor forskel på dækningen i de forskellige forsikringsselskaber. Nedenstående er der i skemaform oplistet væsentlige krav til indtegning og dækning i de 4 største landbrugsforsikringsselskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen