Til hovedindhold
Når Det Brænder På, Risikerer Det At Brænde Af!

Når det brænder på, risikerer det at brænde af!

Høsten er en travl tid. Nogle år særligt fordi der skal høstes mellem bygerne. Det er den tid på året, hvor resultatet af det gode forarbejde skal bære frugt.

Og når der er travlt går det oftere galt. Det er lange arbejdsdage. Der er mange mennesker og mange maskiner i gang. Nogle gange går tingene ikke helt som ønsket. Så skal der træffes hurtige beslutninger og måske laves nødløsninger. Og så stiger risikoen både for mennesker og ting.

Høsten er en højrisikotid for forsikringsselskaberne. Enten fordi der i meget tørre perioder opstår markbrande med omfattende skader på afgrøder og maskiner eller fordi der i våde perioder skal tørres korn- og frøafgrøder og halmen ikke altid høstes med den optimale vandprocent og derfor brænder sammen og forårsager selvantændelse.

Selv med den gode forberedelse og omhyggelighed under arbejdet kan det gå galt og så skal forsikringen også være efterset og i orden. Og det kan gøres allerede nu. I god tid inden høstarbejdet i marken begynder.

Tjek dine forsikringspolicer. Gerne sammen med din assurandør eller forsikringsmægler. Når der opstår problemer med erstatningen, skyldes det ofte, at forsikringen ikke er fulgt med udviklingen i bedriften. Den er ikke ført ajour, når der er sket ændringer.

Haglskader skal anmeldes hurtigst muligt.

Der er efterhånden bred enighed om, at vejret er under forandring. Således forventes der varmere somre, men også med voldsommere vejr. Det gælder også risikoen for kraftige haglbyger,.

Det fremgår af forsikringspolicen, om der er tegnet haglskadeforsikring og hvilken afgrøde, der er forsikret. Det er vigtigt, at både afgrødetypen og antal hektar svarer til årets markplan.

Har du været udsat for en haglskade, er det vigtigt at den anmeldes hurtigst muligt til forsikringsselskabet. Hos nogle forsikringsselskaber er fristen 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor bygen ramte afgrøden. I andre er det 72 timer. Overskrides anmeldelsesfristen kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden.

Forsikring af maskinerne

Tjek at maskinerne er forsikrede. Når det gælder større maskiner – typisk med værdi over 200.000 kr. – skal de i flere forsikringsselskaber være specifikt nævnt i policen med angivelse af type, fabrikat og årgang. Det samme gælder selvkørende maskiner. Tjek også om forsikringsdækningen er som ønsket: skal den blot være forsikret mod brand- og tyveriskader? Eller skal den også være dækket ved påkørsel og andre kørselsuheld. Og hvad med maskinskader? Ofte sælges maskiner med en ”udvidet garanti” eller medfølgende maskinkasko. Som hovedregel dækker disse medfølgende forsikringer ikke et evt. driftstab eller omkostninger til, hvis maskinen går i stykker midt i høsten. Det er kun dækket, hvis maskinforsikringen er tegnet på landbrugsforsikringen eller i tilknytning til den.

Brug af andres maskiner

Lånes eller lejes maskiner i høsten, er det vigtigt at sikre sig, at skade på maskinerne er dækket af forsikringen.

Nogle forsikringsselskaber dækker som standard ”lånte og lejede” landbrugsmaskiner og redskaber. I andre selskaber er det en tilvalgsdækning. Under denne dækning erstattes skade, som låneren er ansvarlig for, på lånte og lejede maskiner. D.v.s. at skyldes skaden eksempelvis slitage er den ikke dækket, da den ligeså godt kunne være sket, mens ejeren selv kørte med den Dækning gælder også kun for en kortere periode. Maksimalt en låne-/lejeperiode på 30 dage. Er perioden længere, skal der tegnes en særskilt forsikring for maskinen.

Arbejde for andre

Mange landbrug høster ikke kun egne afgrøder, men hjælper også kollegaer. Flere forsikringsselskaber har taget højde for ”nabohjælp” ved som standard at meddække ”landbrugsarbejde for andre” i indtil 100 timer årligt. Udføres der arbejde i mere end 100 timer årligt, skal det angives i forsikringspolicen og forsikringsselskabet beregner sig en ekstra præmie. Hos andre skal det altid angives, om der udføres landbrugsarbejde for andre og i hvilket omfang.

Nogle forsikringsselskaber meddækker efterhængte og bugserede landbrugsredskaber på traktorens kørselskaskoforsikring, men kun hvis skaden sker under arbejde på egne marker. Sker der skade på redskabet under arbejde for andre, er det ikke dækket. Derfor skal der tegnes en særskilt kørselskaskoforsikring for redskaber, der bruges under arbejde for andre.

Oplag af afgrøder

Oplagres der afgrøder på andre steder end på dine egne ejendomme, skal du sikre dig, at dit forsikringsselskab dækker de pågældende adresser.

Kontroller også, hvad der står i policen om oplag af afgrøder. Passer de angivne arter, mængder og værdier? Købes halm på marken til videresalg, skal det sikres, at det er medforsikret, da nogle forsikringsselskaber blot medregner værdien af oplaget ud fra, hvad der dyrkes på det areal, der er angivet i forsikringspolicen. Der er således ikke taget højde for den øgede værdi af tilkøbt avl.

Oplag af halm skal ske i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter. Overholdes de ikke, kan forsikringsselskabet i tilfælde af brand afvise at erstatte skaden.

Bedre at forebygge end at helbrede

Som altid er det bedre at forebygge end at helbrede. Det gælder også høstbrande. Sørg for at maskinerne er rengjorte for støv og avner, at ildslukkerne er monteret på maskinerne og funktionsdygtige. Er det meget tørt kan en sprøjte fyldt med vand eller en vandvogn gøre underværker og begrænse skaden.

Flere selskaber kræver, at høstmaskiner – mejetærsker, presser, selvkørende skårlægger m.fl. – er monteret med automatisk brandslukningsudstyr. Også sådant udstyr skal tjekkes inden arbejdet i marken går i gang.

Hold pause. Ofte sker skaderne på grund af uopmærksomhed og uopmærksomhed er ofte et udslag af træthed. Så selvom høsten skal i hus, så giv dig tid til regelmæssige pauser.

Instruer dine medarbejdere om, hvordan de skal forholde sig, hvis det alligevel går galt: Alarmering af brandvæsen og begræns så vidt muligt skaden uden at udsætte personer for fare.

Der er lavet en lille folder ”Sådan undgår du høstbrande”. Den kan fås ved henvendelse til Seges eller forsikringsselskabet og giver en række gode råd til at undgå brand under høstarbejdet.

Dette indlæg har 0 kommetarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen