Afgrødeforsikring – dækning mod ekstremt vejr.

Store mængder regn, voldsomme storme, hagl så store som golfkugler, knastør sommer. Er vejret under forandring og kan vi forvente, at det bliver endnu værre? De fleste klimaforskere er ikke i tvivl: den globale opvarmning betyder, at vi vil opleve flere ekstreme vejrsituationer. Hidtil har det kun været muligt at forsikre sig mod haglskader, men nu er det muligt at tegne en forsikring, der dækker, når der er store tab i afgrøderne som følge af andet voldsomt…

Læs mere

Glædelig jul

Kære modtager af vores nyhedsbrev Et travlt år rinder på hæld. For mange af vore kunder har det været mere udfordrende, end man kunne ønske sig. Her på vej mod årsskiftet har flere såkaldte eksperter kigget i deres krystalkugler og spået, at det kommende år skulle bringe bedre tider. Vi ønsker det bedste for vores mange gode kunder. Og her og nu ønsker vi jer og jeres familier en rigtig god jul og et godt og lykkebringende…

Læs mere
Quitzau-Illustration.dk

Kørsel med jægere i traktortrukket vogn

Vi er midt i jagtsæsonen og det giver god anledning til at gøre opmærksom på de regler, der gælder for transport af jægere i vogne trukket af et motorkøretøj. På store og små fællesjagter bruges ofte vogne spændt efter en bil eller traktor til at transportere jægere og klappere mellem såterne. Det er en hurtig, bekvem og hyggelige måde, at komme omkring på, men det er også en måde, der indebærer risici og hvor jagtherren skal sikre…

Læs mere

Maskinskader er kostbare og besværlige

Når der pludselig kommer underlige lyde fra gearkassen, hydraulikken svigter eller motoren taber omdrejninger, er der stor risiko for, at der venter bøvl og dyre værkstedsregninger forude. Denne risiko har fået mange landmænd til at tegne maskinkaskoforsikring for deres avancerede og dyre maskiner. Maskinkaskoforsikringen er et tilvalg til kørselskaskoforsikringen og kan dække skader, der ikke skyldes påkørsel eller anden udefra kommende skade. Desuden kan forsikringen dække udgifterne til leje af anden maskine i den tid, den ødelagte…

Læs mere
Quitzau-Illustration.dk

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige

Landbruget er en farlig arbejdsplads Landbruget er en farlig arbejdsplads. Både for landmanden og for medarbejderne. Hvis en medarbejder rammes af en ulykke eller sygdom som følge af arbejdet, er de personskader, det medfører, dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Har medarbejderen der ud over selv tegnet ulykkes- og livsforsikringer, kan der også være forsikringsdækning på disse forsikringer. Også selvom der udbetales erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Det er dog ikke kun de ansatte, der kan være dækket af en…

Læs mere

Finansiel leasing og forsikring

Finansiel leasing og forsikring. Finansiel leasing er en meget brugt finansieringsform ved nyanskaffelse af maskiner. De fleste landmænd opfatter det som en finansieringsform på samme måde som træk på kassekreditten eller lån i banken, men der er en afgørende forskel. Det er leasingselskabet, der ejer maskinen Finansieres en ny maskine ved brug af egne frie midler eller via et banklån/træk på kassekreditten, er det landmanden, der ejer maskinen. Er maskinen belånt, kan kreditoren have pant i maskinen.…

Læs mere

Artikel om sprøjtning og forsikring

Fik du sprøjtet naboens mark? Hvert år sker der skader under sprøjtning. Ofte er der tale om sprøjtemiddel, der driver ind over naboens mark eller have og forvolder skade. Andre gange har sprøjten indeholdt et andet middel end det var hensigt og giver derved skade på de afgrøder, der behandles. I nogle situationer, vil sådanne skader kunne dækkes af forsikringen. Kun skader på andres afgrøder dækkes Sker der skade på egne afgrøder ved forkert sprøjtning, er det…

Læs mere

Dækning ved skybrudsskader

Topdanmark Dækkede genstande: Bygninger angivet i policen Løsøre i bygning Indbo i bygning Hvad dækkes: Skade ved regn eller smeltevand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning Hvad dækkes ikke: Skade som følge af at regnvand eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket skade på bygningen - f.eks. en stormskade på bygningen Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord,…

Læs mere

Dine forsikringer er for vigtige til at overlade til forsikringsselskabet

Endnu er det sådan, at de fleste landmænd sætter deres lid til egne evner og forsikringsselskabets assurandørs anbefalinger. Det går også ofte godt – og hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, som man siger. Det er dog en risikabel indstilling, pointerer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg. - Selv om forsikringsselskaberne har anstrengt sig for at gøre forsikringspolicerne så læseværdige, at også kunderne kan forstå dem, er det langt fra…

Læs mere

Planteværn, gødning og forsikring

Set fra et forsikringsselskabs perspektiv er der nogle væsentlige risici ved opbevaring og brug af planteværn og handelsgødning: Forureningsrisikoen Tyveririsikoen Fejlbehandlingsrisikoen Værdikoncentration Forureningsrisikoen Både under opbevaring og brug er der en risiko for, at et utilsigtet udslip af planteværn eller gødning kan forårsage en ødelæggende og kostbar forurening. Derfor stilles der fra myndighederne krav til både opbevaring og brug. Krav som også forsikringsselskaberne forlanger opfyldt. Overholdes kravene ikke og der sker en skade, kan det udløse sanktioner…

Læs mere