Til hovedindhold

Grundig gennemgang af alle dine risici

Når DLBR Forsikringsmægler A/S reviderer din nuværende forsikringsdækning, sker det på baggrund af en meget grundig og detaljeret analyse af dine risici og opgørelse af dine værdier. Vi registrerer dine bygninger med målfaste tegninger og fotos, opgør dit løsøre med detaljerede løsørelister og gennemgår dine ansvars- og personlige risici.

Revisionsrapporten

Efter gennemgang af dine risici giver vi vores konklusion på den nødvendige forsikringsdækning. Denne sammenholder vi med dine aktuelle forsikringspolicer og beskriver punkt for punkt, hvorledes vi mener, de bør tilrettes.
Vi giver dig også en vurdering af præmieniveauet i forhold til det aktuelle markedsniveau, ligesom vi vurderer mulighederne for at reducere præmien.

Forhandling med forsikringsselskabet

Vi fremsender rapporten til dit forsikringsselskab og beder dem tilrette forsikringerne, der hvor du ønsker, at følge rapportens anbefalinger.
Vi forhandler gerne både vilkår og pris på dine vegne med selskabet.
Når de tilrettede forsikringspolicer udstedes af forsikringsselskabet tjekker vi, at de er i overensstemmelse med revisionsrapporten.

Dit udbytte af en revision:

  • Du opnår sikkerhed for at have den rigtige forsikringsdækning
  • Du får et materiale, der kan danne grundlag for et senere udbud af dine forsikringer
  • Du opnår muligvis en besparelse på dine forsikringer

Prisen

Du kan vælge at få en fast pris, hvor eneste ekstra udgift er kørsel eller du kan få arbejdet udført efter den faktisk medgåede tid og et basishonorar.

Tilbage til toppen