Til hovedindhold

Grundig gennemgang af alle dine risici

Når DLBR Forsikringsmægler A/S udbyder dine forsikringer i licitation til flere forsikringsselskaber, sker det på baggrund af en meget grundig og detaljeret analyse af dine risici og opgørelse af dine værdier. Vi registrerer dine bygninger med målfaste tegninger og fotos, opgør dit løsøre med detaljerede løsørelister og gennemgår dine ansvars- og personlige risici.

Udbudsprospekt

På baggrund af vores registrering af dine risici og din holdning til forsikringer udarbejdes et udbudsprospekt, der er så detaljeret, at forsikringsselskabet ikke behøver at møde på ejendommen for at kunne afgive et tilbud.
Valg af forsikringsselskab sker i tæt samarbejde med dig
Fordi vi i tæt samarbejde med dig har dikteret forsikringsselskaberne, hvorledes du skal forsikres, kan vi foretage en skematisk analyse af tilbuddene.
Vi tjekker også at de nye policer svarer til det valgte tilbud.
Det vigtigste er at sikre dig den rigtige forsikringsdækning. Dernæst at det sker til lavest mulige præmie.

Dit udbytte

  • Den rigtige forsikringsdækning til laveste præmie
  • Et udbudsmateriale, der kan genbruges
  • Minimalt tidsforbrug for dig

Prisen

Du kan vælge at få en fast pris, hvor eneste ekstra udgift er kørsel eller du kan få arbejdet udført efter den faktisk medgåede tid og et basishonorar.

Tilbage til toppen